onsdag 21. oktober 2009

Det moderne prosjekt

Det moderne prosjekt er et resultat av en lang prosess som startet på 1600- tallet. Samfunnet gikk nå inn i en mer moderne periode, og det er flere viktige personer, både innen filosofien og litteraturen, som var med på å gjennomføre det moderne prosjektet. Jeg skal ta for meg noen av de viktigste personene nå.

John Locke (1632- 1704) var en engelsk filosof og lege, og han anses som å være den første av de britisk empiristene. Han påvirket samfunnet i den grad at han mente at staten bare var legitim og var opptatt av å beskytte menneskerettigheter som liv, frihet og eiendom. Hvis staten ikke levde opp til disse prinsippene, mente Locke at menneskene hadde rett til å gjøre oppgjør. Han regnes som en av de mest innflytelsesrike opplysningstenkere, og ideene hans hadde en stor innflytelse på den politiske filosofien. En annen kjent person under opplysningstiden var Ludvig Holberg (1684-1754). Han regnes for å være Nordens største forfatter. Det hadde frem til nå blitt skrevet bøker og skjønnlitteratur preget av realisme og selvfølgelig også fiksjon, men Holberg skrev bøker med ironisk innhold, noe som ikke hadde vært spesielt vanelig. For å gjøre karakterene i bøkene sine morsomme skrev han om alle type mennesker og ga de særegne og humoristiske særtrekk. Han blir sett på som en gjerrig person, noe som muligens var grunnen til at han aldri giftet seg. Han så nemlig på familieliv som et pengesluk, og døde derfor med en enorm formue som ble donert til et universitet i Danmark.

Samfunnet ble også mye kritisert på denne tiden. En kjent samfunnskritiker var Voltaire (1694-1778). Det hans kritikk var basert på var motsigninger til det franske samfunnet før revolusjonen, der han var i mot selve satssystemet der maktmisbruk, dobbeltmoral og urettferdighet var sentralt. Han trodde på Gud i den form at han skapte verden, men ikke er med på å styre verden den dag i dag. Dette var også en tanke han hadde med seg i kritikken han førte ovenfor samfunnet. En annen person som hadde stor og innflytelsesrik samfunnskritiker var Jean-Jaecque Rousseau (1712- 1778). Han påstod at kultur samt vitenskap var en årsak til at menneskene levde et unaturlig liv, et kunstig liv, som var mye preget av materialisme og egoisme. ”Tilbake til naturen” er et sitat som har gjort Rousseay meget kjent for sine meninger og kritikk til samfunnet. I dette sitatet mener han at naturtilstanden var den mest gunstige tilværelsen for menneskene. Han var også en idekilde og ikke minst en stor inspirasjon til den franske revolusjonen. Rousseau har hatt en stor innflytelse ikke bare i samtiden, men også i ettertiden.

I opplysningstiden ble opplysning og informasjon en viktig ressurs i samfunnet. Denis Diderot (1713-1784) er en kjent og viktig person innenfor dette feltet. Han var mest kjent som oppfinneren av leksikonet Encyklopedien, noe som kan tilregnes som dagens wikipedia. Leksikonet kom først ut i Frankrike, men flere andre land senere. For at folket skulle skjønne kunnskapen og opplysningene måtte innholdet i leksikonet være ordnet alfabetisk, noe Denis Didrot fant ut. Dessverre så ble flere deler av leksikonet fjernet fordi samfunnet på den tiden var sterkt preget av sensur. Han var derfor med på å påvirke samfunnet, siden han ga ut en kilde som mye var i mot verdier og normer som lå til rette i samfunnet, og var derfor med på å gradvis fjerne den strenge sensuren, som kanskje ble brukt på en feil måte.

Opplysningstiden gikk inn i en nye epoke, nemlig romantikken. Nå ble romantikk og natur en viktig kilde i diktningen og kunsten. Henrik Wergeland (1808- 1845)var en romantisk dikter, og regnes som å være Norges mest betydningsfulle dikter i denne perioden - romantiske perioden. I tilegg til diktning var han en engasjert borger, og kjempet for sitt fedreland i samfunnssaker. På grunn av sitt engasjement for Norge og frigjøring, blir han kalt som far av 17- mai toget. Fjerning Jødeparagrafen var også noe som stod høyt på ønskelisten hans, og det endte også med at den ble fjernet, men ikke før etter hans død. Naturen ble som sagt også en viktig faktor i samfunnets tenkning. Charles Darwin (1809- 1882) var en britisk naturforsker, og er mye kjent for den moderne evolusjonsteorien. Han lære om naturlig utvalg har mye lagt grunnlaget for dagens biologisk forskning, og også datidens forskning. Han utga boken ”artenes opprinnelse”, som ble hanns store verk

onsdag 7. oktober 2009

Påvirker en sosial avviker samfunnet og omgivelsene rundt?


Underveis i bøkene sliter Elling med å omgås mennesker og tilpasse seg samfunnet. Vi ser på han som en avviker, en som er litt utenfor sambåndet i verden. Han holder seg for seg selv, gjør hans faste ærend, og vil helst ikke forholde seg til andre enn han selv eller moren når nun levde.


En slik innstilling til livet kan lage komplikasjoner for resten av menneskene i samfunnet. Det er greit hvis det kun er en som er slik, men det er det desverre ikke. Når et flertall av befolkningen frykter det sosiale liv, kan de sterke båndene mellom land i verden og samholdet generelt bli svekket - da kan vi si hade til både globalisering og verdenshandel. Vi lever jo alle i en sammensatt verden, og derfor er sosialiseringen mellom menneskene ekstremt viktig for at verden skal utvikel seg videre i bånd av tilhørighet og samhold.

En person preget av sosial angst, som Elling, må derfor klare å tilpasse seg til omgivelsene og utfodringene samfunnet viser til. Han må ikke frykte det sosiale liv, men se på det som en utfordring. Elling må klare å mestre den sosiale angsten, enten han vil eller ei. Det er noe han til slutt klarer i bok 3, etter en lang vei fra morens død til et sosialt liv i storbyen. Han klarer seg nå på egen hånd: går på kafeer, resturanter og butikker. Elling får til og med en ny venn, bortsett fra Kjell Bjarne, og klarer ved hjelp av dette å finne et ståsted i samfunnet der han ser på seg selv som nærmest en poet.